Kolorex Classic priemonė medienai

Spalvinamas medienos impregnantas

Pritaikymas

Pjautos ir obliuotos medienos paviršiams lauke, esantiems virš žemės (dailylentėms, durims, langų rėmams, tvoroms ir pan.). Tinka ir termiškai apdorotai medienai. Netinka šiltnamių vidaus konstrukcijoms.

Išeiga (vienam sluoksniui)

4-8m2/l - pjautai medienai; 8-12 m2/l - obliuotai medienai ir rąstams.

Spalva

Impregnantą galima spalvinti pagal Tikkurila skaidrių medienos apsaugos priemonių spalvynus. Tonuoti dažai nekeičiami ir atgal negrąžinami. Dėmesio! Nuo UV spindulių poveikio apsaugo tik spalvinta priemonė. Galutinė spalva išryškėja tik impregnantui nudžiūvus ir labai priklauso nuo medienos rūšies bei dengimo būdo.

Baziniai dažai

EP bazė.

Darbo įrankiai

Denkite teptuku, purškiant ar panardinant.

Džiūvimo laikas

Po 4-8 val. nelimpa dulkės; Po 24 val. galima perdažyti (prie +23 °С, santykinis oro drėgnumas 50%). Oro drėgnumas ir temperatūra gali stipriai įtakoti džiūvimo laiką.

Įrankių valymas ir skiediklis

Nuo darbo įrankių nuvalykite priemonės likučius ir išplaukite valikliu Special Clean.

Pakuotės

0,9 L; 2,7 L; 9 L.

Sandėliavimas

Negalima ilgai sandėliuoti nesandariai uždarytos ar jau pradėtos naudoti pakuotės.

Laikymo trukmė

Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Nelakių medžiagų tūrio dalis

Apie 20%.

Tankis

Apie 0,9 kg/l (ISO 2811).

Atnaujinta: 2019-07-08

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nuvalykite dulkes, senų dažų likučius, purvą ir kitus nešvarumus. Riebaluotus ir purvinus paviršius nuplaukite valikliu  Special Clean, nuplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Apipelijusius, grybelio pažeistus plotus nuplaukite plovikliu Tikkurila Homeenpoisto, nuplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Šviežią medieną kuo anksčiau nugruntuokite impregnantu Kolorex Protekt.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus (santykinis medienos drėgnumas ne didesnis kaip 20%), oro temperatūra virš +5°C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Nedažykite prie labai aukštos temperatūros ar tiesioginių saulės spindulių.

DAŽYMAS

Prieš naudojimą Kolorex Classic labai gerai išmaišykite. Denkite 1-2 sluoksnius teptuku medienos rašto kryptimi, purkštuvu ar panardinant. Ypač rūpestingai uždažykite lentų ar rąstų galus. Dėmesio! Prieš dažant, uždenkite aplink esančius augalus ar paviršius, kurių nedažysite.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir nuplaukite skiedikliu Special Solvent arba Special Solvent Spray, Tikkurila Pensselipesu arba kitu mineralinio spirito pagrindu pagamintu skiedikliu.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI 

ZenklasDirginanti, Xi                                  UN 1263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sudėtyje yra naftos, hidrintos sunkiosios, terpentino, 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Degi. Dirgina akis ir odą. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Neįkvėpti tirpiklio garų, aerozolių. Vengti kontakto su oda. Mūvėti tinkamas pirštines. kus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę. Saugoti nuo vaikų.

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.

Dėmesio! Produktu sutepti drabužiai, šluostės ir šlifavimo dulkės gali savaime užsidegti, todėl turi būti saugomos vandenyje prieš utilizavimą, arba džiovinamos lauke.

Maksimalus LOJ kiekis paruoštame naudojimui impregnante <700 g/l (A/f subkategorija, 700 g/l).

 

Saugokime aplinką ir utilizuokime likučius tinkamai, daugiau informacijos apie utilizavimo sąlygas: ZALIASISTASKAS.LT>>

Aukštis (m)
Plotis (m)
Plotas (m2)
Ploto tipas
Dažymo kartai