Kolorex Protekt impregnantas

Bespalvis medienos impregnantas

Pritaikymas

Pjautos ir obliuotos medienos paviršiams lauke, esantiems virš žemės (dailylentėms, durims, langų rėmams, tvoroms ir pan.). Tinka ir termiškai apdorotai medienai. Netinka šiltnamių vidaus konstrukcijoms.

Išeiga (vienam sluoksniui)

4-5m2/l - pjautai medienai; 8-10 m2/l - obliuotai medienai ir rąstams.

Spalva

Bespalvis.

Darbo įrankiai

Denkite teptuku ar panardinant.

Džiūvimo laikas

Po 0,5 val. nelimpa dulkės, po 24 val. galima dengti apdailos sluoksnį (prie +23 °С, santykinis oro drėgnumas 50%).

Įrankių valymas ir skiediklis

Nuo darbo įrankių nuvalykite priemonės likučius ir išplaukite valikliu Special Clean.

Pakuotės

1 L; 3 L; 10 L; 20 L

Sandėliavimas

Negalima ilgai sandėliuoti nesandariai uždarytos ar jau pradėtos naudoti pakuotės.

Laikymo trukmė

Sandariai uždarytoje pakuotėje – iki datos, nurodytos ant pakuotes.

Nelakių medžiagų tūrio dalis

Apie 15%.

Tankis

0,8 kg/l.

Atnaujinta: 2019-07-08

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nuvalykite nuo paviršiaus dulkes ir nešvarumus. Senų dažų likučius pašalinkite gremžtuku ar plieniniu šepečiu. Nešvarius, apipelijusius ar pamėlynavusius paviršius nuplaukite Tikkurila Homeenpoisto valikliu.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus (santykinis medienos drėgnumas ne didesnis kaip 20%), oro temperatūra virš +5°C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Nedažykite prie labai aukštos temperatūros ar tiesioginių saulės spindulių.

DAŽYMAS

Prieš naudojimą Kolorex Protekt labai gerai išmaišykite. Denkite 1 sluoksnį teptuku medienos rašto kryptimi ar panardinant. Naujus medienos paviršius apdorokite priemone kiek įmanoma anksčiau. Ypač rūpestingai uždažykite lentų ar rąstų galus. Dėmesio! Prieš dažant, uždenkite aplink esančius augalus ar paviršius, kurių nedažysite. Kadangi šis impregnantas neapsaugo nuo UV poveikio, rekomenduojame paviršių kuo greičiau uždažyti viršutinio sluoksnio dažais.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir nuplaukite skiedikliu Special Solvent arba Special Solvent Spray, Tikkurila Pensselipesu arba kitu mineralinio spirito pagrindu pagamintu skiedikliu.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI 

 Kenksminga   Kenksminga, Xn

Sudėtyje yra naftos, hidrintos sunkiosios, Octyl-2H-isothiazol-3-one. Degi. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Kenksminga – prarijus, gali pakenkti plaučius. Neįkvėpti tirpiklio garų, aerozolių. Vengti kontakto su oda. Mūvėti tinkamas pirštines. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę. Saugoti nuo vaikų.

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.

Dėmesio! Produktu sutepti drabužiai, šluostės ir šlifavimo dulkės gali savaime užsidegti, todėl turi būti saugomos vandenyje prieš utilizavimą, arba džiovinamos lauke.

 

Saugokime aplinką ir utilizuokime likučius tinkamai, daugiau informacijos apie utilizavimo sąlygas: ZALIASISTASKAS.LT>>

 

Aukštis (m)
Plotis (m)
Plotas (m2)
Ploto tipas
Dažymo kartai