Universal Korrostop + gruntas

Antikorozinis alkidinis gruntas metalo paviršiams

Pritaikymas

Metalo, cinko bei aliuminio paviršiai lauke ir viduje. Rekomenduojama cinkuotų stogų, talpų ir cisternų, metalinių durų, kopėčių, lietvamzdžių, metalinių sodo baldų, metalinių tvorų, vėliavų stovų, valčių dalių (esančių virš vandens) ir pan. paviršių gruntavimui. Taip pat tinka anksčiau akriliniais ar poliesteriniais dažais dažytų paviršių pataisymo darbams.

Blizgumo laipsnis

Matinis.

Išeiga (vienam sluoksniui)

10-12m2/l lygiems paviršiams.

Spalva

Šviesiai pilka, geležies raudona.

Darbo įrankiai

Dažykite voleliu, teptuku ar aukšto slėgio purkštuvu. Purkštuvo antgalis 0,013" - 0,018" arba 0,330 - 0,460 mm.

Džiūvimo laikas

Po 15 min. nelimpa liečiant; Po 2 val. galima perdažyti alkidiniais dažais; Po 24 val. galima perdažyti vandeniniais dažais (prie +23 °С, santykinis oro drėgnumas 50%). Oro drėgnumas ir temperatūra gali stipriai įtakoti džiūvimo laiką.

Įrankių valymas ir skiediklis

Special Solvent, Special Solvent Spray. Pabaigę dažymo darbus nuo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite anksčiau nurodytais skiedikliais.

Pakuotės

1,0 L; 3,0 L; 10,0 L.

Sandėliavimas

Atsparūs šalčiui.

Laikymo trukmė

Sandariai uždarytoje pakuotėje – iki datos, nurodytos ant pakuotės.

Nelakių medžiagų tūrio dalis

Apie 45% priklausomai nuo spalvos.

Tankis

1,3 kg/l, priklausomai nuo spalvos (ISO 2811).

Atsparumas karščiui

Drėgnose patalpose iki +120°C. Ilgalaikis aukštos temperatūros poveikis gali sąlygoti geltonavimą.

Atnaujinta: 2019-07-08

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius:

Nuvalykite dulkes, purvą, aliejus ir rūdis. Labai purviną ir riebaluotą paviršių nuvalykite valikliu Special Clean , nuplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Aliuminio ar cinkuotus paviršius nuplaukite Tikkurila Panssaripesu valikliu pagal gamintojo nurodytas instrukcijas.

Anksčiau dažytas paviršius:

Pašalinkite senų dažų likučius ir rūdis. Labai purviną ir riebaluotą paviršių nuvalykite valikliu Special Clean, nuplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Aliuminio ar cinkuotus paviršius nuplaukite Tikkurila Panssaripesu valikliu pagal gamintojo nurodytas instrukcijas. Senų dažų blizgius paviršius pašlifuokite iki matiškumo ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus, oro temperatūra nuo  +5 °C iki +28 °C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Metalo paviršiaus temperatūra neturėtų viršyti +35 °C

DAŽYMAS

Prieš naudojimą dažus labai gerai išmaišykite ir, jeigu reikia, atskieskite Special Solvent skiedikliu iki 5% tūrio (dažant teptuku) arba iki 15% tūrio (dažant oro purkštuvu). Denkite 1-2 sluoksnius voleliu, teptuku ar purkštuvu. Nudažytas paviršius bus tolygaus atspalvio ir vienalytis, jeigu viename inde paruošite pakankamą kiekį grunto visam pasirinktam plotui. Norint užtikrinti ilgaamžę dangą, parinkite patikimus viršutinio sluoksnio dažus (pavyzdžiui, Universal Enamel, Universal Classic ir pan.) ir uždažykite juos per 4 dienas nuo gruntavimo darbų.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite skiedikliu Special Solvent arba Special Solvent Spray.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI   

Zenklas_viva Pavojinga aplinkai, Xn
Zenklas    Kenksminga, X

                                                                                                                                   

Sudėtyje yra ksileno, cinko fosfato, etilmetilketoksimo. Gali sukelti alergiją. Degi. Kenksminga įkvėpus ir susilietus su oda. Dirgina odą. Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Vengti kontakto su oda ir akimis. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti garų/ aerozolių. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Neišleisti į kanalizaciją. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines. Naudoti tik gerai ventiliuojamose vietose. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.

Maksimalus LOJ kiekis paruoštame naudojimui grunte <500 g/l (A/i subkategorija, 500 g/l).

 

Saugokime aplinką ir utilizuokime likučius tinkamai, daugiau informacijos apie utilizavimo sąlygas: ZALIASISTASKAS.LT>>

Rankena „Anza PP“ 18 cm (Kodas: 603018)

Turi paprastą ergonomišką rankeną su viena suėmimo zona.  Plieninis strypas. Galima pritvirtinti teleskopinį kotą.

 

Panašūs produktai: rankena „Anza PP“ 25 cm (produkto kodas 603025).

Teptukas „Anza Basic“ 35 mm (Kodas: 147435)

Tinka durims ir medžio dirbiniams dažyti. Skirtas nesudėtingam dažymui, puikiai tinka mažesniems plotams dažyti. Turi ergonomišką, minkštą rankeną, kurią patogu suimti. Visi serijos „Basic“ teptukai turi sintetinius šerelius, tinkamus tiek vandeniniams, tiek aliejiniams dažams bei patvarų standartinį šerelių įtvarą.


Galimi išmatavimai: 35 mm (kodas 147435), 50 mm (kodas 147450), 70 mm (kodas 147470).

Volelis „Anza Elite“ skirtas itin lygiam paviršiui (Kodas: 450025)

Volelis itin lygiam paviršiui ANZA ELITE tinka tiek vandeniniams, tiek aliejiniams dažams. Nepalieka plaukelių. Rekomenduojami laivams, medžio dirbiniams, durims ir virtuvės furnitūrai dažyti. Audinys: „Felt“.

 

Galimi išmatavimai: Mini 5 cm (kodas 454505), Mini 10 cm (kodas 454510), Maxi 18 cm (450018), Maxi 25 cm (450025), Maxi 25 cm "Po-Po" (451525).

 

Pirkti internetu >>

Aukštis (m)
Plotis (m)
Plotas (m2)
Ploto tipas
Dažymo kartai