Villa Akva

Matiniai lauko medienos dažai

Gaminio informacija

Vandeniniai matiniai lauko medienos dažai. Neleidžia į dažytą paviršių įsiskverbti purvui ir vandeniui. Puikiai išlaiko spalvą ir blizgesį. Tinkamai naudojami saugo dažytą paviršių nuo atmosferos poveikio iki 15 m.

Paskirtis

Tinka lauke esantiems neapdorotiems, pramoniniu būdu apdorotiems arba lauko dažais anksčiau dažytiems mediniams paviršiams (mediniams fasadams, lauko dailylentėms, tvoroms ir kt.). Taip pat tinka termiškai apdorotai medienai.

Blizgumas

Matiniai.

Išeiga (vieno sluoksnio)

4–6 m²/l – pjautinei medienai. 7–9 m²/l – obliuotai ir anksčiau dažytai medienai.

Spalvinimas

Galima naudoti baltus (bazė A) arba spalvinti pagal „Tikkurila“ medinių fasadų spalvynus (bazės A ir C). Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami.

Įrankiai

Teptukas arba purkštuvas.

Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)

Galima liesti maždaug po 1 val. Normaliomis sąlygomis kitą sluoksnį galima dengti po 2–4 val. Esant vėsiam bei drėgnam orui džiūsta ilgiau.

Skiediklis

Vanduo.

Įrankių valymas

Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu.

Sandėliavimas

Saugokite nuo šalčio.

Tinkamumo naudoti trukmė

Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino pabaigos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės). Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.

Sausasis likutis

Apie 39 tūrio proc.

Tankis

1,3 kg/l, ISO 2811.

Atsparumas atmosferos poveikiui

Geras, netgi pramoninėje aplinkoje.

Cheminis atsparumas

Geras, netgi pramoninėje aplinkoje.

Pakuočių dydžiai

0,9 l, 2,7 l, 9 l, 11,7 l, 18 l.

Atnaujinta: 2020-09-04

 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius

Pašalinkite purvą ir atplaišas. Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pašalinkite šakų vietose išsiskyrusius sakus. Paviršių kuo ankstesniame statybų etape padenkite „Villa Lasur Akva“ arba impregnantu „Villa Protekt“. Po to padenkite 1 sluoksniu gruntinių dažų „Villa Primer“ ir 1 sluoksniu dažų „Villa Akva“ arba 2 sluoksniais dažų „Villa Akva“ be grunto. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus. Rūdijančius metalinius elementus, pvz., vinių galvutes, padenkite tinkamu antikoroziniu gruntu.

Anksčiau dažytas paviršius

Pašalinkite purvą ir atplaišas. Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Grandikliu pašalinkite atšokusią seną dangą ir nušveiskite paviršių plieniniu šepečiu. Akriliniais dažais anksčiau dažytą paviršių padenkite 1–2 sluoksniais dažų „Villa Akva“ priklausomai nuo jo būklės ir dažų spalvos skirtumo. Nusidėvėjusią seną dažų dangą ir aliejiniais dažais dažytą paviršių padenkite gruntiniais dažais „Villa Primer“, o seną akrilinių dažų dangą – dažais „Villa Akva“. Galiausiai padenkite dažais „Villa Akva“. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus.
Pramoniniu būdu apdorotas paviršius Padenkite 1–2 sluoksniais dažų „Villa Akva“. Paviršių, kuris buvo veikiamas atmosferos daugiau nei 10 mėn., padenkite gruntiniais dažais „Villa Primer“ ir 1–2 sluoksniais dažų „Villa Akva“. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus.

 

DENGIMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas (santykinis medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc.). Aplinkos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai.

DENGIMAS

Prieš naudodami gerai išmaišykite, jei reikia, atskieskite vandeniu. Rekomenduojame sumaišyti dažomam plotui reikiamą spalvintų dažų kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite teptuku arba purkštuvu. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus. Pastaba! Apsaugokite šalia esančius augalus ir paviršius, kurių nedažysite, kad jų neaptaškytumėte. Medienoje yra sakų ir kitų dažomųjų ekstrakcinių medžiagų, ypač šakų vietose. Dėl temperatūros ir drėgmės svyravimo šiose vietose dangos spalva gali pakisti. Grunto „Villa Primer“ naudojimas sumažina tokią tikimybę.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Normaliomis sąlygomis dažų danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po 4 savaičių, todėl iki tol dažytą paviršių naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, švelniai valykite minkštu šepečiu, drėgna šluoste arba drėgnu plovimo šepečiu. Po mėnesio nešvarų paviršių galima plauti plovikliu „Tikkurila Talon Huoltopesu“ (naudokite 1 dalį ploviklio ir 10 dalių vandens). Labai nešvariam ir dėmėtam paviršiui plauti naudokite 1 dalį ploviklio ir 1 dalį vandens. Kruopščiai nuskalaukite ir leiskite išdžiūti.

APLINKOSAUGOS, SAUGOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ŽENKLINIMAS

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Atsargiai!

Sudėtyje yra 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono (OIT). Gali sukelti alerginę odos reakciją. Toksiška vandens organizmams, sukelia lgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti rūko / aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines. PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

Sudėtyje yra nedidelis kiekis alergizuojančių medžiagų: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono (BIT) ir 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] bei 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) mišinys (C(M)IT/MIT (3:1)), 3-jodo-2-propinilbutilkarbamato. Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminį sandėliavimo metu. Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) mišinys C(M)IT/MIT (3:1)).

Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/d) – 130 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje – 130 g/l.

 

TRANSPORTAVIMAS

Saugokite nuo šalčio!

 

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

 

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018