Villa Lasur Akva

Vandeninė lauko medienos dažyvė

Gaminio informacija

Saugo medieną nuo drėgmės, saulės ir purvo. Mažina medienos paviršiaus skilinėjimą.

Paskirtis

Anksčiau apdorotai ir naujai pjautinei bei obliuotai lauke esančiai medienai, neturinčiai tiesioginio sąlyčio su žeme (fasadams, langų rėmams, lauko durims, dailylentėms, lauko baldams, tvoroms, ir kt.). Taip pat tinka termiškai apdorotai medienai. Netinka šiltnamių vidaus konstrukcijoms.

Išeiga (vieno sluoksnio)

12–14 m²/l. Reali išeiga priklauso nuo dažymo būdo, dengimo sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.

Spalvinimas

Bespalvė. Galima naudoti nespalvintą arba spalvinti pagal „Tikkurila“ dažyvių ir kt. spalvynus. Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami. Pastaba! Būtina spalvinti, jei reikalinga apsauga nuo UV spindulių. Galutinė paviršiaus spalva išryškėja jam išdžiūvus, ji labai priklauso nuo dengimo būdo ir medienos rūšies. Tikroji spalva gaunama dengiant du sluoksnius.

Įrankiai

Teptukas arba purkštuvas.

Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)

Galima liesti po 10–60 min. Kitą sluoksnį galima dengti po 60 min. Esant vėsiam bei drėgnam orui džiūsta ilgiau.

Skiediklis

Vanduo.

Įrankių valymas

Plaukite vandeniu.

Sandėliavimas

Saugokite nuo šalčio.

Tinkamumo naudoti trukmė

Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino pabaigos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės). Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.

Sausasis likutis

Apie 10 tūrio proc. ir apie 11 masės proc.

Tankis

1 kg/l.

Atsparumas atmosferos poveikiui

Geras, netgi pramoninėje aplinkoje.

Pakuočių dydžiai

0,9 l, 2,7 l, 9 l.

Atnaujinta: 2021-09-20

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Pašalinkite senų dažų likučius, dulkes ir purvą. Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

DENGIMO SĄLYGOS
Paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai.

 

DENGIMAS
Prieš naudodami gerai išmaišykite ir reguliariai pamaišykite dengdami. Rekomenduojame sumaišyti dažomam plotui reikiamą spalvintų dažų kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite 1 sluoksniu (seną paviršių) arba 2 sluoksniais (naują paviršių) teptuku arba purkštuvu. Ypač kruopščiai padenkite medinių objektų briaunas ir galus. Pastaba! Apsaugokite šalia esančius augalus ir paviršius, kurių nedažysite, kad jų neaptaškytumėte.

 

APLINKOSAUGOS, SAUGOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ŽENKLINIMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Sudėtyje yra 3-jodo-2-propinilbutilkarbamato, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono ir 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] bei 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) mišinys (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminį sandėliavimo metu. Sudėtyje yra C(M)IT/MIT (3:1)). Mūvėti apsaugines pirštines.

Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/d) – 30 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje – 30 g/l.

 

TRANSPORTAVIMAS
Saugokite nuo šalčio!

 

PAPILDOMA INFORMACIJA
www.vivacolor.lt

 

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA
8 800 00018