Villa Ultima

Pusiau matiniai lauko medienos dažai

Gaminio informacija

Pusiau matiniai vandeniniai apsauginiai lauko medienos dažai. Išryškina medienos reljefą. Rišiklis – alkidu sustiprintas akrilatas. Sudaro vandeniui nelaidžią medieną saugančią plėvelę. Tinkamai naudojami saugo dažytą paviršių nuo atmosferos poveikio iki 15 m.

Paskirtis

Tinka lauke esantiems neapdorotiems, pramoniniu būdu apdorotiems ir tais pačiais bei kitais lauko medienos dažais ir dažyvėmis anksčiau dažytiems pjautinės, obliuotos ir giluminiu būdu impregnuotos medienos paviršiams (mediniams fasadams, tvoroms, lauko dailylentėms, langų apvadams ir kt.). Taip pat tinka termiškai apdorotai medienai. Netinka grindims.

Blizgumas

Pusiau matiniai.

Išeiga (vieno sluoksnio)

4–6 m2/l – pjautinei medienai. 8–10 m2/l – obliuotai medienai.

Spalvinimas

Galima naudoti baltus (bazė VVA) arba spalvinti pagal „Tikkurila“ medinių fasadų spalvynus ir spalvyną „Vinha“ (bazė VVA ir VC). Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami.

Įrankiai

Teptukas arba purkštuvas.

Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)

Galima liesti po 1 val. Kitą sluoksnį galima dengti maždaug po 2 val. Esant vėsiam bei drėgnam orui džiūsta ilgiau.

Skiediklis

Vanduo.

Įrankių valymas

Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu.

Sandėliavimas

Saugokite nuo šalčio.

Tinkamumo naudoti trukmė

Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino pabaigos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės). Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.

Sausasis likutis

30–37 tūrio proc.

Tankis

1,1–1,2 kg/l, ISO 2811.

Atsparumas atmosferos poveikiui

Geras, netgi pramoninėje aplinkoje.

Cheminis atsparumas

Geras, netgi pramoninėje aplinkoje.

Pakuočių dydžiai

Bazė VVA: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l; bazė VC: 0,9, 2,7 l, 9 l.

Atnaujinta: 2020-09-04

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius
Pašalinkite purvą ir atplaišas. Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pašalinkite šakų vietose išsiskyrusius sakus. Paviršių kuo ankstesniame statybų etape padenkite „Villa Lasur Akva“ arba impregnantu „Villa Protekt“. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus. Rūdijančius metalinius paviršius, pvz., vinių galvutes, padenkite tinkamu antikoroziniu gruntu.

Anksčiau dažytas paviršius
Plieniniu šepečiu pašalinkite atplaišas. Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Nuvalytą gryną medieną padenkite „Villa Lasur Akva“ arba impregnantu „Villa Protekt“. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus. Rūdijančius metalinius paviršius, pvz., vinių galvutes, padenkite tinkamu antikoroziniu gruntu.

DENGIMO SĄLYGOS
Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas (santykinis medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc.). Aplinkos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai.

GRUNTAVIMAS
Naują gryną medieną (visą paviršių) kuo ankstesniame statybų etape ir visas iki grynos medienos nušveistas anksčiau dažyto paviršiaus vietas padenkite dažyve „Villa Lasur Akva“ arba impregnantu „Villa Protekt“. Gausiai padenkite medienos galus. Pastaba. Dažyve „Villa Lasur Akva“ arba impregnantu „Villa Protekt“ reikia padengti visą lauko medieną, kuri nebuvo apdorota arba vakuuminiu būdu impregnuota apsaugos priemonėmis.

 

DENGIMAS

Nedažytas paviršius
Prieš naudodami gerai išmaišykite, jei reikia, atskieskite vandeniu. Rekomenduojame sumaišyti dažomam plotui reikiamą spalvintų dažų kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite teptuku arba purkštuvu. Naują neapdorotą paviršių denkite 2 sluoksniais, perdažydami denkite 1 arba 2 sluoksnius priklausomai nuo dengiamo paviršiaus būklės ir dažų spalvos skirtumo. Giluminiu būdu impregnuotus medinius paviršius dažydami šviesiomis spalvomis denkite du arba tris sluoksnius. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus. Pastaba! Apsaugokite šalia esančius augalus ir paviršius, kurių nedažysite, kad jų neaptaškytumėte.
Medienoje yra sakų ir kitų dažomųjų ekstrakcinių medžiagų, ypač šakų vietose. Dėl temperatūros ir drėgmės svyravimo šiose vietose dangos spalva gali pakisti.

DANGOS ATNAUJINIMAS
Dažais „Villa Ultima“ dažytą paviršių galima perdažyti tais pačiais dažais. Pakanka vieno tos pačios spalvos dažų sluoksnio. Prieš dengdami patikrinkite medienos ir jos konstrukcijų būklę.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA
Normaliomis sąlygomis dažų danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po 4 savaičių, todėl iki tol dažytą paviršių naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, valykite minkštu šepečiu, drėgna šluoste arba drėgnu plovimo šepečiu. Po mėnesio nešvarų paviršių galima plauti plovikliu „Tikkurila Talon Huoltopesu“ (naudokite 1 dalį ploviklio ir 10 dalių vandens). Labai nešvariam ir dėmėtam paviršiui plauti naudokite 1 dalį ploviklio ir 1 dalį vandens. Kruopščiai nuskalaukite ir leiskite išdžiūti.

 

APLINKOSAUGOS, SAUGOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ŽENKLINIMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Atsargiai!
Sudėtyje yra 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono (OIT). Gali sukelti alerginę odos reakciją. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti rūko / aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines. PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Sudėtyje yra nedidelis kiekis alergizuojančių medžiagų: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono (BIT) ir 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] bei 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) mišinys (C(M)IT/MIT (3:1)), 3-jodo-2-propinilbutilkarbamato. Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminį sandėliavimo metu. Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) mišinys C(M)IT/MIT (3:1)).

Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/d) – 130 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje – 130 g/l.

 

TRANSPORTAVIMAS
Saugokite nuo šalčio!

 

PAPILDOMA INFORMACIJA
www.vivacolor.lt

 

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA
8 800 00018