Vivacolor Acrylate Matt dažai

Dilimui atsparūs dažai sienoms

Paskirtis

Sausų bei drėgnų patalpų (svetainių, prieškambarių, virtuvių, vonios kambarių, sandėliukų, mokyklų, pramoninių bei visuomeninių patalpų ir kt.) sienoms ir luboms. Tinka naujiems bei anksčiau dažytiems betoniniams, tinkuotiems, glaistytiems, tapetuotiems bei plytiniams paviršiams ir gipso-kartono plokštėms.

Blizgumas

Matiniai.

Išeiga (vieno sluoksnio)

10–12 m²/l – lygiam paviršiui, 7–9 m²/l – akytam, nelygiam ir įgeriančiam paviršiui.

Spalvinimas

Galima naudoti baltus arba spalvinti šviesiomis spalvomis (bazė A) pagal „Tikkurila“ spalvynus. Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami. Kad dengiamoji geba būtų geresnė, rekomenduojama naudoti panašia spalva nuspalvintą gruntą.

Bazė

A.

Darbo įrankiai

Teptukas, volelis arba beoris purkštuvas (antgalio skersmuo 0,015–0,021" (0,38–0,53 mm).

Džiūvimo trukmė

Galima liesti po 30 min., kitą sluoksnį galima dengti po 1–2 val. Dažytą paviršių galima valyti po mėnesio.

Įrankių valymas ir skiediklis

Vanduo. Skiedžiant vandens naudojama iki 5 tūrio proc.

Pakuočių dydžiai

0,9 L; 2,7 L; 9,0 L; 18,0 L.

Sandėliavimas

Saugokite nuo šalčio!

Tinkamumo naudoti trukmė

Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje. Pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės. Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.

Sausasis likutis

Apie 40 tūrio proc.

Tankis

Apie 1,3 kg/l, priklausomai nuo atspalvio (ISO 2811).

Atsparumas drėgnajam šveitimui

1 klasė pagal standartą SFS-EN 13300; ISO 11998. >20 000 šveitimo ciklų (SFS 3755).

Cheminis atsparumas

Gaminys atsparus trumpalaikiam buitinių valiklių ir nestiprių tirpiklių (vaitspirito) poveikiui.

Atnaujinta: 2021-01-22

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius:

Nuvalykite dulkes ir purvą. Nelygų paviršių padenkite tinkamu „Vivacolor“ glaistu, nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Glaistytą, akytą, nevienodai įgeriantį, taip pat medienos plaušų ir gipso kartono plokščių paviršių padenkite vandeniniu gruntu „Primer 1“. Metalinį paviršių padenkite metalo gruntu „Universal Korrostop“. Kreida, kalkėmis ar kalkiniu glaistu dengtą paviršių padenkite alkidiniu gruntu „Special Primer“. Gruntą naudokite pagal jo naudojimo instrukciją.

Anksčiau dažytas paviršius:

Nuvalykite dulkes ir purvą. Nelygų paviršių padenkite tinkamu „Vivacolor“ glaistu, nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Glaistytą, akytą, nevienodai įgeriantį, taip pat medienos plaušų ir gipso kartono plokščių paviršių padenkite vandeniniu gruntu „Primer 1“. Metalinį paviršių padenkite metalo gruntu „Universal Korrostop“. Kreida, kalkėmis ar kalkiniu glaistu dengtą paviršių padenkite alkidiniu gruntu „Special Primer“. Gruntą naudokite pagal jo naudojimo instrukciją.

DAŽYMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti nuo +5 iki +23 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Dengiant neturi būti skersvėjo.

DAŽYMAS

Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite, jei reikia, skieskite vandeniu (vandens naudokite iki 5 tūrio proc.). Rekomenduojame sumaišyti dažomam plotui reikiamą spalvintų dažų kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite 1–2 sluoksnius voleliu, teptuku arba beoriu purkštuvu.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Pašalinkite dažų likučius ir plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Galima valyti po dažymo praėjus mėnesiui. Valykite vandeniu arba skiestu neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste. Labai nešvarų paviršių valykite skiestu silpnai šarminiu (pH 8–10) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste. Nuvalytą paviršių nuplaukite švariu vandeniu. Valiklį skieskite pagal gamintojo instrukciją.

Ką tik nudažyto paviršiaus negalima stipriai spausti, nes normaliomis sąlygomis didžiausią patvarumą ir atsparumą dilimui jis įgauna maždaug po mėnesio. Jei reikia, iki to laiko paviršių galima švelniai valyti vandeniu sudrėkinta kempine arba šluoste.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono (BIT), 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] bei 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) mišinys (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines. Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminį sandėliavimo metu. Sudėtyje yra C(M)IT/MIT (3:1).

Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/a) 30 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 30 g/l.

TRANSPORTAVIMAS

Saugokite nuo šalčio!

Plokščias teptukas „Anza Elite“ 35 mm (Kodas: 150435)

Tinka durims ir medžio dirbiniams dažyti. Geba kaskart paimti daug dažų ir užtikrina labai gerą galutinį rezultatą. Turi ergonomišką rankeną, kurią galima įvairiai suimti. Patogu laikyti. Visi serijos „Elite“ teptukai turi sintetinius šerelius, tinkamus tiek vandeniniams, tiek aliejiniams dažams bei poliruoto metalo šerelių įtvarą. Taip pat turi patentuotą kabliuką, leidžiantį pakabinti teptuką ant kibirėlio.

 

Galimi išmatavimai: 35 mm (kodas 150435), 50 mm (kodas 150450), 70 mm (kodas 150470), 100 mm (kodas 150490).

 

Pirkti internetu >>

Aukštis (m)
Plotis (m)
Plotas (m2)
Ploto tipas
Dažymo kartai