Primer 1 gruntas

Gruntas sienoms ir luboms

Paskirtis

Sausų bei drėgnų patalpų (virtuvių, vonios kambarių, svetainių, prieškambarių, biurų, pramoninių, sandėliavimo bei visuomeninių patalpų) sienoms ir luboms. Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems betoniniams, tinkuotiems, plytiniams, glaistytiems bei tapetuotiems paviršiams, gipso blokeliams ir medienos drožlių bei gipso-kartono plokštėms.

Blizgumas

Visiškai matiniai.

Išeiga (vieno sluoksnio)

8–12 m²/l. Reali išeiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei nelygumo.

Spalvinimas

Galima naudoti baltus arba spalvinti šviesiomis spalvomis pagal „Tikkurila“ spalvynus (bazė AP). Galutinė spalva gali šiek tiek skirtis nuo pavyzdžio. Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami.

Bazė

AP.

Įrankiai

Teptukas, volelis arba beoris purkštuvas (antgalio skersmuo 0,015–0,021" (0,38–0,53 mm).

Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)

Galima liesti po 30 min., kitą sluoksnį galima dengti po 1–2 val.

Skiediklis

Vanduo. Skiedžiant vandens naudojama iki 10 tūrio proc.

Pakuočių dydžiai

0,9 L; 2,7 L; 9,0 L; 18 L.

Sandėliavimas

Saugokite nuo šalčio!

Tinkamumo naudoti trukmė

Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje. Pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės. Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.

Sausasis likutis

Apie 30 proc.

Tankis

1,4 kg/l, priklausomai nuo spalvos (ISO 2811).

Cheminis atsparumas

Gaminys atsparus trumpalaikiam buitinių valiklių ir nestiprių tirpiklių (vaitspirito) poveikiui.

Atnaujinta: 2020-07-30

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius:

Nuvalykite dulkes ir purvą. Nelygų paviršių padenkite tinkamu „Vivacolor“ glaistu, nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Metalinį paviršių padenkite metalo gruntu „Universal Korrostop“. Netvirtą ir kreida, kalkėmis ar kalkiniu glaistu dengtą paviršių padenkite alkidiniu gruntu „Special Primer“. Gruntą naudokite pagal jo naudojimo instrukciją.

Anksčiau dažytas paviršius:

Pašalinkite atšokusius senus dažus. Nuvalykite valikliu „Special Clean“, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Blizgų ir kietą paviršių pašlifuokite, kad taptų matinis, ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Netvirtą ir dulkantį paviršių padenkite alkidiniu gruntu „Special Primer“. Trūkius ir nelygumus užpildykite tinkamu „Vivacolor“ glaistu, nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

DENGIMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti nuo +5 iki +23 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Dengiant neturi būti skersvėjo.

DENGIMAS

Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite, jei reikia, skieskite vandeniu (vandens naudokite iki 10 tūrio proc.). Denkite 1 sluoksnį voleliu, teptuku arba beoriu purkštuvu.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Pašalinkite dažų likučius ir plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono (BIT), 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] bei 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) mišinys (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines. Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminį sandėliavimo metu. Sudėtyje yra C(M)IT/MIT (3:1).
Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/g) – 30 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje – 30 g/l.

Elite Rytex volelis luboms ir sienoms (Kodas: 574510)

Volelis vidaus neapdorotų paviršių dažymui. Suteikia vidutinio šiurkštumo tekstūrą. Audinys: Rytex. Galimi išmatavimai: Mini 10 cm (kodas 574510), Maxi 18 cm (kodas 570018), Maxi 25 cm (kodas 570025).

Platinum 2K rankena voleliui (Kodas: 613026)

Ypač lengva rankena voleliui su guoliais abiejuose jos galuose. Yra rankenos prailginimo funkcija. Galimi išmatavimai: Maxi 25 cm (kodas 613026).

Platinum Antex volelis lygiam paviršiui (Kodas: 58510)

Volelis patalpų sienų ir lubų dažymui. Mikro pluošto, suteikia lygų paviršių. Audinys: Antex. Galimi išmatavimai: Mini 10 cm ( kodas 584510), Mini 15 cm ( kodas 584515), Maxi 18 cm (kodas 580018), Maxi 25 cm (kodas 580025).

Aukštis (m)
Plotis (m)
Plotas (m2)
Ploto tipas
Dažymo kartai