Universal Akva

Vandeniniai dažai medžiui ir metalui

Atnaujinta: 2019-07-08

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius:

Nuvalykite senų dažų likučius, dulkes ir  purvą. Riebaluotus ar purvinus paviršius nuvalykite valikliu  Special Clean, perplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Purvo ar pelėsio paveiktus paviršius nuvalykite valikliu Tikkurila Homeenpoisto, perplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Nuo šakotų vietų pašalinkite sakus ir jas apdorokite specialiu laku, apsaugančiu nuo sakų išsiskyrimo. Nuo metalinių paviršių pašalinkite rūdis, nuvalykite skiedikliu Special Clean, nuplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti.

Anksčiau dažytas paviršius:

Nuvalykite senų dažų likučius, pašalinkite rūdis. Suteptas paviršiaus vietas nuvalykite valikliu Special Clean, nuplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Blizgius paviršius nušlifuokite iki matiškumo, pašalinkite šlifavimo dulkes. Nuo šakotų vietų pašalinkite sakus ir jas apdorokite specialiu laku, apsaugančiu nuo sakų išsiskyrimo.

DAŽYMO SĄLYGOS

Nedažykite aukštoje temperatūroje. Paviršius turi būti sausas ir švarus, oro temperatūra nuo +50С iki +280С, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip  80%. Dažant metalinius paviršius, temperatūra neturi viršyti  +350C.

GRUNTAVIMAS

Lauko medinius paviršius nugruntuokite Kolorex Protekt gruntu, o metalines dalis – Universal Korrostop arba Universal Korrostop+ gruntu.

DAŽYMAS

Prieš naudojimą dažus labai gerai išmaišykite. Nudažytas paviršius bus tolygaus atspalvio ir vienalytis, jeigu viename inde paruošite pakankamą kiekį dažų visam pasirinktam plotui. Dažykite du sluoksnius voleliu, teptuku ar purkštuvu.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Praėjus 1 mėnesiui po dažymo, paviršių galima valyti minkšta, drėgna šluoste arba  kempine, sudrėkinta neutraliu valymo priemonės tirpalu (pH 6-8). Jei paviršius labai suteptas, valykite su silpnu šarminiu valikliu (pH 8-10) sudrėkinta kempine ar šluoste, perplaukite vandeniu.

Normaliomis sąlygomis dažytas paviršius galutinai sutvirtėja tik po mėnesio, todėl iki tol ant jo nedėkite sunkių daiktų, o valykite reikia labai atsargiai. Tuo atveju, jei reikia paviršių pavalyti anksčiau minėto termino, rekomenduojamas lengvas valymas švelniu šepečiu ar drėgna šluoste.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Žalingas vandens augmenijai/gyvūnijai dėl ilgalaikio poveikio. Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ono ir 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolio, reakcijos masė: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono ir metilo-2H-izotiazol-3-ono (3:1) ir 3-jodo-2-propinil-butilkarbamato ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Venkite patekimo į aplinką.

ES LOJ reikšmės (kategorijos A/d): 130 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte 130 g/l.

 Saugokime aplinką ir utilizuokime likučius tinkamai, daugiau informacijos apie utilizavimo sąlygas: ZALIASISTASKAS.LT>>

Basic teptukas (Kodas: 147435)

Teptukas vidaus ir išorės darbams. Dažyti visų tipų dažais. Sintetiniai šėreliai, minkšta rankena. Galimi išmatavimai: 35 mm (kodas 147435), 50 mm (kodas 147450), 70 mm (kodas 147470).

Elite 2K rankena voleliui (Kodas: 613018)

Plieninė rankena voleliui su guoliais abiejuose jos galuose. Yra rankenos prailginimo funkcija. Galimi išmatavimai: Maxi 18 cm (kodas 613018), Maxi 25 cm (kodas 613025).

Elite Felt volelis (Kodas: 454510)

Volelis paviršiaus apdailai voluoti (medžio dirbiniams, durims, virtuvės apdailai). Suteikia lygią tekstūrą. Audinys: veltinis. Galimi išmatavimai: Mini 10 cm (kodas 454510), Maxi 18 cm (450018), Maxi 25 cm (450025).

GO teptukas greitam dažymui (Kodas: 106115)

Teptukas vidaus ir išorės darbams. Greitam dažymui, nereikalaujant itin aukštos paviršiaus padengimo kokybės. Dažyti visų tipų dažais. Sintetiniai šėreliai, plastiko rankena. Galimi išmatavimai: 15 mm (kodas 106115), 25 mm (kodas 106125), 30 mm (kodas 106130), 50 mm (kodas 106150), 70 mm (kodas 106170), 100 mm (kodas 106190).

Aukštis (m)
Plotis (m)
Plotas (m2)
Ploto tipas
Dažymo kartai