Villa Akva dažai

Vandeniniai dažai mediniams fasadams

Pritaikymas

Obliuotos ar pjautinės medienos paviršiams lauke (mediniai fasadai, tvoros ir pan.). Tinka termiškai apdorotai medienai.

Blizgumo laipsnis

Matiniai.

Išeiga (vienam sluoksniui)

4-8m2/l - pjautinei ar anksčiau dažytai medienai, 8-10 m2/l - obliuotai medienai.

Spalva

A ir C bazės. Pagamintos spalvos prekyboje: ruda, raudonai ruda, geltona, žalia.

Baziniai dažai

A ir C bazės.

Darbo įrankiai

Denkite teptuku ar purkštuvu.

Džiūvimo laikas

Po 1 val. nelimpa liečiant, Po 2- 4 val. galima perdažyti (prie +23 °С, santykinis oro drėgnumas 50%). Oro drėgnumas ir temperatūra gali stipriai įtakoti džiūvimo laiką.

Įrankių valymas ir skiediklis

Nuo dažymo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.

Pakuotės

0,9 L; 2,7 L; 9,0 L, 18 L.

Sandėliavimas

Saugokite nuo šalčio!

Laikymo trukmė

Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotes.

Nelakių medžiagų tūrio dalis

Apie 39 proc.

Tankis

1,2 -1,3 kg/l, priklausomai nuo spalvos.

Atsparumas atmosferos poveikiui

Geras, taip pat ir pramoninėje aplinkoje.

Atnaujinta: 2019-07-08

Nedažytas paviršius:

Nuvalykite dulkes, purvą, rūdis ir kitus nešvarumus Dumbliais ar pelėsiu užterštus paviršius nuplaukite Tikkurila Homenpoisto valikliu. Naujus ar neapdorotus medienos paviršius nugruntuokite Kolorex Protekt gruntu. Ypač atidžiai apdirbkite kampus ir briaunas. Nuo šakotų vietų pašalinkite sakus.  Metalinius paviršius (pvz., vinių galvutes) nugruntuokite gruntu metalui Universal Korrostoparba Universal Korrostop+.

Anksčiau dažytas paviršius:

Nuvalykite senų dažų likučius gremžtuku arba plieniniu šepečiu. Nuplaukite paviršių Special Clean plovikliu, perskalaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Pelėsio paveiktus paviršius nuplaukite Tikkurila Homenpoisto valikliu, perskalaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Neapdorotus medienos paviršius nugruntuokite Kolorex Protekt gruntu. Nuo šakotų vietų pašalinkite sakus ir apdorokite jas Villa PrimerMetalinius paviršius (pvz., vinių galvutes) nugruntuokite gruntu metalui Universal Korrostop arba Universal Korrostop+.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus (santykinis medienos drėgnumas ne didesnis kaip 20%.), oro temperatūra virš +5 °C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Nedažykite prie labai aukštos temperatūros ar tiesioginių saulės spindulių.

DAŽYMAS

Prieš naudojimą dažus labai gerai išmaišykite ir, jeigu reikia, dažydami pirmą sluoksnį atskieskite vandeniu iki 10% tūrio. Dažykite 1-2 sluoksnius teptuku ar oro purkštuvu. Nudažytas paviršius bus tolygaus atspalvio ir vienalytis, jeigu viename inde paruošite pakankamą kiekį grunto visam pasirinktam plotui. Kruopščiai uždažykite medienos kampus ir briaunas.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Paviršių galima valyti praėjus 1 mėnesiui po dažymo. Rekomenduojame paviršių valyti vandeniu. Atkreipkite dėmesį, kad drėgnas valymas gali šiek tiek pakeisti paviršiaus spalvą. Prieš plovimą pašalinkite nuo paviršiaus purvą ar kitus nešvarumus. Jei ant nudažyto paviršiaus atsirado pelėsis ar dumbliai, nuplaukite jį Tikkurila Homeenpoisto valikliu, gausiai perplaukite vandeniu ir perdažykite.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI 

Įspėjimas!

Įspėjimas. Sudėtyje yra 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono ir 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono bei 2-metil-2H-izotiazol-3-ono mišinys (3:1) (C(M)IT/MIT) (3:1), 3-jod-2-propinilbutilkarbamato (IPBC). Gali sukelti alerginę reakciją. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Mūvėti apsaugines pirštines. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminį sandėliavimo metu. Sudėtyje yra C(M)IT/MIT (3:1).

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/d) – 130 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje – 130 g/l.

Saugokime aplinką ir utilizuokime likučius tinkamai, daugiau informacijos apie utilizavimo sąlygas: ZALIASISTASKAS.LT>>

Basic teptukas lauko darbams (Kodas: 314275)

Teptukas lauko darbams (fasadams, tvoroms, taip pat tinka patalpų luboms). Dažyti visų tipų dažais. Sintetiniai šėreliai, plastikinė rankena. Galimi išmatavimai: 75 mm (kodas 314275), 100 mm (kodas 314290), 120 mm (kodas 314292).

Elite teptukas lauko darbams (Kodas: 347475)

Teptukas lauko darbams (fasadams, tvoroms, taip pat tinka patalpų luboms). Dažyti vandeniniais ir aliejiniais dažais. Aukštos kokybės sintetiniai šėreliai, minkšta rankena. Suteikia didelę aprėptį, puikia dengia. Geras pasirinkimas dažytojams mėgėjams. Galimi išmatavimai: 75 mm (kodas 347475), 100 mm (kodas 347490),120 mm (kodas 347492).

Aukštis (m)
Plotis (m)
Plotas (m2)
Ploto tipas
Dažymo kartai