Villa Ultima dažai

Apsauginiai dažai medienai

Pritaikymas

Nauji ir anksčiau dažyti obliuotos ar pjautines medienos paviršiai lauke (mediniai fasadai, tvoros, apvadai ir pan.). Tinka dažyti rąstams ir termiškai apdorotai medienai.

Blizgumo laipsnis

Pusiau matiniai.

Išeiga (vienam sluoksniui)

4-6m2/l - obliuotai medienai, 8-10 m2/l - pjautinei ar anksčiau dažytai medienai.

Spalva

Dažus galima naudoti baltus (VVA bazė) arba spalvintus (VVA ir VC bazės) pagal Tikkurila Wooden houses, Feel the Color arba Facade spalvyną (VVA ir VC bazės).

Baziniai dažai

VVA ir VC bazės.

Darbo įrankiai

Dažykite teptuku ar aukšto slėgio purkštuvu. Purkštuvo antgalis 0,018” - 0,023” arba 0,460 - 0,580 mm.

Džiūvimo laikas

Po 1 val. nelimpa liečiant, Po 2 val. galima perdažyti (prie +23 °С, santykinis oro drėgnumas 50%). Oro drėgnumas ir temperatūra gali stipriai įtakoti džiūvimo laiką.

Įrankių valymas ir skiediklis

Nuo dažymo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.

Pakuotės

0,9 L; 2,7 L; 9,0 L; 18 L (VVA bazė); 0,9 L; 2,7 L; 9,0 L (VC bazė).

Sandėliavimas

Saugokite nuo šalčio!

Laikymo trukmė

Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotes.

Nelakių medžiagų tūrio dalis

Apie 34% pagal tūrį.

Tankis

1,1 -1,2 kg/l, priklausomai nuo spalvos (ISO 2811).

Atsparumas atmosferos poveikiui

Geras, taip pat ir pramoninėje aplinkoje.

Atnaujinta: 2019-07-08

Nedažytas paviršius:

Nuvalykite dulkes, purvą, rūdis ir kitus nešvarumus Dumbliais ar pelėsiu užterštus paviršius nuplaukite Tikkurila Homenpoisto valikliu. Naujus ar neapdorotus medienos paviršius nugruntuokite Kolorex Protekt gruntu. Ypač atidžiai apdirbkite kampus ir briaunas. Pašalinkite sakus nuo šakotų vietų. Metalinius paviršius (pvz., vinių galvutes) nugruntuokite gruntu metalui Universal Korrostop arba Universal Korrostop+.

Anksčiau dažytas paviršius:

Nuvalykite senų dažų likučius gremžtuku arba plieniniu šepečiu. Nuplaukite paviršių Special Clean plovikliu, perskalaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Pelėsio paveiktus paviršius nuplaukite   Tikkurila Homenpoisto valikliu, perskalaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Neapdorotus medienos paviršius nugruntuokite Kolorex Protekt gruntu.  Nuo šakotų vietų pašalinkite sakus ir apdorokite jas Villa Primer.Metalinius paviršius (pvz., vinių galvutes) nugruntuokite gruntu metalui Universal Korrostop arba Universal Korrostop+.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus (santykinis medienos drėgnumas ne didesnis kaip 20%.), oro temperatūra virš +5 °C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Nedažykite prie labai aukštos temperatūros ar tiesioginių saulės spindulių.

DAŽYMAS

Prieš naudojimą dažus labai gerai išmaišykite ir, jeigu reikia, dažydami pirmą sluoksnį atskieskite vandeniu iki 10% tūrio. Dažykite 2-3 sluoksnius teptuku ar oro purkštuvu. Nudažytas paviršius bus tolygaus atspalvio ir vienalytis, jeigu viename inde paruošite pakankamą kiekį grunto visam pasirinktam plotui. Kruopščiai uždažykite medienos kampus ir briaunas.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Paviršių galima valyti praėjus 1 mėnesiui po dažymo. Rekomenduojame paviršių valyti vandeniu. Atkreipkite dėmesį, kad drėgnas valymas gali šiek tiek pakeisti paviršiaus spalvą. Prieš plovimą pašalinkite nuo paviršiaus purvą ar kitus nešvarumus. Jei ant nudažyto paviršiaus atsirado pelėsis ar dumbliai, nuplaukite jį Tikkurila Homeenpoisto valikliu, gausiai perplaukite vandeniu ir perdažykite.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI 

 

Įspėjimas. Sudėtyje yra cinko oksido, 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono ir 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono bei 2-metil-2H-izotiazol-3-ono mišinys (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Mūvėti apsaugines pirštines. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/d) – 130 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje – 130 g/l.

Saugokime aplinką ir utilizuokime likučius tinkamai, daugiau informacijos apie utilizavimo sąlygas: ZALIASISTASKAS.LT>>

Basic XP teptukas medienos paviršiams (Kodas: 152525)

Teptukas vidaus ir išorės darbams. Dažyti visų tipų dažais. Sintetiniai šėreliai, plastikinė rankena. Galimi išmatavimai: 25 mm (kodas152525), 35 mm (kodas 152535), 50 mm (kodas152550), 70 mm (kodas 152570).

Elite teptukas lauko darbams (Kodas: 347475)

Teptukas lauko darbams (fasadams, tvoroms, taip pat tinka patalpų luboms). Dažyti vandeniniais ir aliejiniais dažais. Aukštos kokybės sintetiniai šėreliai, minkšta rankena. Suteikia didelę aprėptį, puikia dengia. Geras pasirinkimas dažytojams mėgėjams. Galimi išmatavimai: 75 mm (kodas 347475), 100 mm (kodas 347490),120 mm (kodas 347492).

Aukštis (m)
Plotis (m)
Plotas (m2)
Ploto tipas
Dažymo kartai